13 Februari 2009

Memuliakan Sultan dan Pemerintah

Sejarah mencatatkan bahawa peranan dimainkan Istana amat besar dalam memastikan Islam terus berkembang dan dipertahankan di negara ini selepas disebarkan melalui pengaruh Raja-Raja Melayu, sejak zaman Melaka lagi.

Dalam Islam, pemegang fungsi kepemimpinan disebut sebagai imam dan istilah kepemimpinan disebut imamah. Sedangkan penyebutan istilah pemimpin negara dalam sejarah kebudayaan Islam menggunakan istilah beraneka ragam seperti khalifah, amir, sultan dan wali.

Mengenai perlunya ada pemimpin ditegaskan Rasulullah SAW dalam sabda bermaksud: "Apabila berangkat tiga orang dalam perjalanan, maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang di antaranya menjadi pemimpin." (Hadis riwayat Abu Daud)

Berkait dengan pemerintah, Saidina Umar ada menyebut: "Tiada Islam melainkan dengan jemaah, tiada jemaah melainkan dengan kepemimpinan dan tiada kepemimpinan melainkan dengan ketaatan. Ketaatan itu dihubungkan dengan baiah."

Baiah adalah perjanjian untuk memberi ketaatan, manakala orang yang melakukannya seolah-olah membuat janji setia untuk menyerahkan dirinya dan urusan kaum Muslimin kepada amir atau ketuanya. Ia sunnah Nabi SAW yang pernah diberikan sahabat beberapa kali kepada Rasulullah SAW seperti Baiatul Aqabah pertama dan kedua serta Baiatul Ridhwan.

Imam al-Bukhari meriwayatkan daripada Junaidah bin Abi Umayyah daripada 'Ubaidah bin Al-Samit yang menyatakan: "Rasulullah SAW memanggil kami, lalu kami pun memberi baiah kepada Baginda. Kemudian 'Ubaidah berkata: Di antara perkara diminta kami berjanji ialah; kami berjanji mendengar dan mentaati (Rasulullah) dalam perkara yang kami sukai atau benci, dalam keadaan kami susah dan senang, tidak mementingkan diri sendiri, tidak membantah terhadap amir (ketua) dalam urusan kecuali kami melihat kekufuran terhadap Allah secara nyata dengan bukti yang terang dan jelas."

Justeru, masyarakat Islam negara ini mempunyai vokal tersendiri terhadap Raja mereka. Rakyat bukan saja meyakini institusi Raja sebagai pelindung agama bahkan institusi Raja juga menjadi pelindung kepada rakyat. Sebenarnya, menjadi tugas dan tanggungjawab Raja-Raja Melayu mempertahankan agama Islam di Malaysia. Ia jelas termaktub umpamanya dalam sumpah atau ikrar Yang di-Pertuan Agong dan Timbalan Yang di-Pertuan Agong ketika menaiki takhta.

Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: "Barang siapa yang mentaatiku bererti ia mentaati Allah. Barang siapa yang menderhakaiku, maka ia sudah menderhakai Allah. Barang siapa yang mentaati amirku bererti ia taat kepadaku dan barang siapa yang menderhakai amirku bererti ia menderhakaiku." (Hadis riwayat Bukhari)

Sabda Baginda lagi bermaksud: "Kamu akan diperintah oleh pemerintah selepas aku; yang baik akan memerintah kamu dengan kebaikannya dan yang tidak baik akan memerintah kamu dengan keburukannya, maka hendaklah kamu dengar dan taat kepada mereka pada setiap perintah yang sesuai dengan kebenaran; jika mereka melakukan kebaikan, maka kebaikan itu bagi kamu dan bagi mereka; tetapi jika mereka melakukan kejahatan, maka kamu akan beroleh kebaikan, tetapi mereka akan menerima akibat kejahatan yang mereka lakukan." (Hadis ini disebut oleh Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam al-Sultaniah dari riwayat Abu Hurairah)

1 komentar:

Wan mengatakan...

Askm

Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: "Barang siapa yang mentaatiku bererti ia mentaati Allah. Barang siapa yang menderhakaiku, maka ia sudah menderhakai Allah. Barang siapa yang mentaati amirku bererti ia taat kepadaku dan barang siapa yang menderhakai amirku bererti ia menderhakaiku." (Hadis riwayat Bukhari)